[BF05]
W.G. van Focquenbroch: Een Hollandsche vuyst­slagh, op een Brabandsche koon.
Z.pl. [1665].


facsimile recto

Titelkop:

EEN HOLLANDSCHE | VUYST-SLAGH, | Op een Brabandsche Koon. | Of anders: | Resonnantie van den Munsterschen | TROMMELSLAGH, | Op den Hollandschen Toon. ||

Opbouwformule:

1/2o: 1 blad.

Aantal tekstregels:

3 kolommen van 44 regels.

Gecollationeerde exemplaren:

1-
Den Haag: KB pamflet 9186.
2-
Gent: UB pamflet Tiele 5313.
provenance: J.M. [met als spreuk] "GRYPT ALS'T RYPT."

Commentaar:

De twee exemplaren zijn volledig gecollationeerd met behulp van transparanten. Hierbij zijn geen varianten geconstateerd.
In beide gevallen treffen we dit pamflet aan in gezelschap van het pamflet waar deze tekst een reactie op is: Antwerps gedicht. Den Munsterschen trommel-slagh op den Hollandschen toon. De opmaak van dit pamflet vertoont verwantschap met de Hollandsche vuyst-slag. In aanmerking genomen dat in het volgende geval beide teksten recto/verso op een plano zijn gedrukt, en veel van het grappige van de reactie pas na directe vergelijking effect heeft, lijkt het mij waarschijnlijk dat deze editie samen met zijn Antwerpse tegenhanger is gedrukt en verkocht.
Het zou kunnen dat het oorspronkelijke in Antwerpen gedrukte pamflet ook nog bewaard is gebleven. In Bibliotheca Thysiana te Leiden wordt onder de signatuur Pamflet 5312 een exemplaar van de Munsterschen trommel-slagh bewaard, met precies dezelfde typografische indeling als het exemplaar dat steeds met de Vuyst-slagh aangetroffen wordt. Het verschil is, dat deze in zo'n grote letter is gezet, dat de tekst een geheel vel (plano) beslaat. Een andere reactie op de Trommel-slagh, het pamflet Een Hollandsche Kinnebackslagh aen den maker van den Munsterschen trommelslagh (Knuttel 9406) vertoont ook deze zelfde opmaak. Dat de hier boven genoemde herdruk zo erg op het origineel lijkt, bewijst ook dat deze herdruk de prioriteit heeft ten opzichte van de editie BF06.
Deze tekst wordt in de editie van 1668/1669 van de Thalia (BF10) opgenomen. In de editie van 1665 [=1664] is dit nog niet het geval.