[BF33]
W.G. v. Focquenbroch:
De verwarde jalouzy, Blyspel.
Amsterdam: Erven J. Lescailje, 1705.


Titelpagina

Titelpagina, A1r:

DE | VERWARDE | JALOUZY, | BLYSPEL. | Den laatsten Druk. | [housnede] | t'AMSTELDAM. | By de Erfgen: van J. LESCAILJE, op den Middel- | dam, op de hoek van de Visch-poort, 1705. | Met privilegie. ||

Opbouwformule:

8o: A-B8.
[$5 (-A1)]

Paginering:

16 bladen, gepagineerd = 1-6, 7-32.

Posities van de katernsignaturen:

A2 alsoo de A4 wel: maar A5 zien of
B dit zo B2 my daar B3 dat ik niet
B4 my, gelyk B5 schaamte

Inhoud:

Gecollationeerd a.d.h.v. exemplaar 6.

A1v
[blanco]
A2r
COPYE VAN DE PRIVILEGIE [gedateerd op 15 september 1699]
A3v
VERTOONERS.
A4r
DE VERWARDE JALOUZY, BLYSPEL.
+ HOe Juffrouw, weigerd gy met zo veel straffigheid,
B8v
EINDE.

Aantal tekstregels:

37 (A4V).

Gecollationeerde exemplaren:

1-
Amsterdam: Toneelmuseum 3 H 104
2-
Amsterdam: Toneelmuseum 13 A 10:1
3-
Amsterdam: UB 693 D 81
4-
Amsterdam: VU XN. 05605
5-
Den Haag: KB 845 E 4:5 (afgebeeld)
6-
Leiden: UB 1097 E 89
7-
Nijmegen: UB 52 C 226

Niet gecollationeerde exemplaren:

1N-
Parijs: BN Yth. 70054

Commentaar:

Hoewel dit niet met zekerheid te stellen is, vermoed ik dat deze editie later is dan de twee jaarloze edities van de weduwe de Groot. Het privelegie dat de erfgenaam van Lescailje heeft gekregen, heeft de eerst komende tijd nadruk verhinderd. Pas in 1730 wordt De verwarde jalousy herdrukt, de weduwe van Gysbert de groot is dan al in 1721 overleden.*

*. Kleerkoper en Van Stockum: De Amsterdamse boekhandel. p. 243.