[BF36]
W.G. van Focquenbroch: Min in't lazarus-huys, Blyspel.
Amsterdam: Erve van de Weduwe Gysbert de Groot, [z.j.].


Titelpagina

Titelpagina, A1r:

W.G.V. FOCQUEBROCHS | MIN | In't | LAZARUS-HUYS, | BLYSPEL. | Van nieuws oversien, en verbetert, na d'Oprechte | COPYE van den AUTHEUR. | Noyt voor desen soo Gedrukt. | [houtsnede] | t'AMSTERDAM, | [ ____ ] | By d'Erve van de Wed: GYSBERT de GROOT, Boek- | verkoper op de Nieuwen-dijk, in de Groote Bybel. ||

Opbouwformule:

8o: A-E8.
[$5 (-A1)]

Paginering:

40 bladen, gepagineerd= [8], 1, 2-71, [1].

Posities van de katernsignaturen:

A2 Broeders A3 besoecken, als A5 Sotten_stelde
B quam in B2 de_min B3 heen_in't
B4 je_bend B5 rampsalig' C , waer
C2 spoor_wild C3 hem_te C4 sou_vliegen
C5 dat_ik D varder D2 dat_ik
D3 die_my D4 je_sult D5 weet
E veel E2 fraey E3 vreên, maer
E4 hok_een E5 ,_laet

Inhoud:

Gecollationeerd a.d.h.v. exemplaar UBL 1096 E 69

A1r
[titepagina]
A1v
[blanco]
A2r
Aen den HEER P.H.
+ DE hedendaegsche opsigtige uytsporigheden der liefde [...]
A3r
INHOUD.
+ EEn sekeren Edelman, met namen Ferdinand, [...]
A4v
Aen den Leser of Aenschouwer.
+ HEt oogmerk van dit spel is niet om met de redelijke [...]
A4v
Speelende Persoonen.
A5r
DE MIN In't LAZARUS-HUYS, BLYSPEL.
+ GY Troep van Juffers, en van Heeren!
E8r
EYNDE.
E8v
[blanco]

Aantal tekstregels:

37 (A6r).

Gecollationeerde exemplaren:

1-
Amsterdam: UB 693 D 139
2-
Gent: UB BL 8147:15
provenance: Snelaert
3-
Leiden: UB 1096 E 69
4-
Utrecht: UB Z.oct. 2700:6

Varianten:

=a buitenvorm C-katern:
  I 28 gepagineerd als 18 ex. 4
  II 28 correct gepagineerd ex. 1, 2, 3

Commentaar:

Deze editie is een nadruk van de editie van 1702 (BF32), of z'n voorganger uit 1687 (BF27). Met beide komt deze editie regel voor regel overeen.