[BF14]
W.G. van Focquenbroch: Min in't lazarus-huys, Blyspel.
Amsterdam: Jacob Vinckel, 1674.


GRAVURE Titelpagina

 

Titelpagina, A1r:

W.G.V. FOCQUENBROCHTS | MIN | In't LAZARUS-HUYS, | BLYSPEL. |
[gravure] | t'AMSTERDAM, by JACOB VINCKEL, Boeck- |
verkooper in de Beursstraet, in de Histo- | rie Schrijver. 1674. ||

Titelprent, @1r:

W.G.V. Focquenbrochs Min jnt | LAZARUS HUYS | BLY SPEL ||
[Schoone-beeck fecit]

Opbouwformule:

8o: @, A-E8, F4.
[$5 (-A1,-F3,-F4)]
F gesigneerd als E.

Paginering:

45 bladen, gepagineerd= [10], 1-77, [3].
Pagina 38 gepagineerd als 83.

Posities van de katernsignaturen:

A2 hebbe niet A3 verhael, A5 Buurt te woonen
B hart nog B2 , en soo B3 Keurs, schud
B4 geleert student B5 daer sy C souden
C2 Mandricart C3 -man wacht C4 vlaeg, op
C5 Roo Karooten D houdse D2 ick in mmy
D3 stracks niet D4 terstont u D5 uyt my
E trouwelose E2 macht had E3 is het
E4 vast doen E5 seg ja, ja, ja [F] Haeg
F2 met blijdschap        

Inhoud:

Gecollationeerd a.d.h.v. exemplaar 7.

@1r
[titelprent]
@1v
[blanco]
A1r
[titelpagina]
A1v
[blanco]
A2r
Aen de HEER P.H.
+ DE hedendaegse opsichtige uytsporigheden [...]
A3r
INHOUD.
+ EEn sekeren Edelman, met namen Ferdinand: [...]
A4v
Aen den Leser of Aenschouvver.
+ HEt ooghmerck van dit spel is niet om met de redelijke [...]
A4v
Speelende Persoonen.
A5r
DE MIN in't LAZARUS-HUYS. BLYSPEL.
+ GHy Troep van Juffers, en van Heeren!
F3r
EYNDE.
F3v
[blanco]
F4r
[blanco]
F4v
[blanco]

Aantal tekstregels:

35 (B2r).

Gecollationeerde exemplaren:

1
Amsterdam: UB Port.ton 48-6
opbouw: A-E8, F4(-F4).
2
Brussel: KB II 19483:4
opbouw: A-E8, F4(-F4).
3
Den Haag: KB 30 K 1 :4
opbouw: @, A8(-A1), B-E8, F4(-F4).
4
Den Haag: KB 788 H 8 :4
opbouw: A-E8, F4(-F4).
5
Haarlem: SB 79 E 10 :5
opbouw: @, A-E8, F4.
6
Leeuwarden: PB A 2928:2
opbouw: A-E8, F4.
provenance: Mr. J. Dirks
7
Leiden: UB 1200 E 25 :4
opbouw: @, A-E8, F4(-F4).
8
Leiden: UB 1260 F 22 :5
opbouw: @, A-E8, F4(-F4).
9
Leidschendam: privecollectie H.P.J. Helwig
opbouw: @, A8(-A1), B-E8(-E4-E5), F4.
10
Utrecht: UB 95 H 3 :4

Niet gecollationeerde exemplaren:

1
Minneapolis: University of Minnesota (?)
2
Parijs: BN Yth. 69136 (?)
Van dit exemplaar is op 18 mei 2015 door K.J.S. Bostoen vastgesteld dat het tot de editie BF13 behoort. Zie aldaar.

Commentaar:

Dit is een herdruk van de editie BF13, zie ook de commentaar aldaar.
In veel gevallen is deze uitgave bij de edities van Lindenius en Vinck (BF20, BF21, BF22) ingebonden. Dat dit de opzet van Lindenius en Vinck is geweest, kunnen we zien aan de gravure die in een aantal exemplaren de oorspronkelijke titelpagina vervangt, of anders ervoor is toegevoegd. Deze titelprent van Schoonebeeck bevordert de uniformiteit binnen de verzameluitgave: alle andere delen hebben ook een gravure van zijn hand.