Na een aantal Lean puzzels in de On Track is het tijd voor evaluatie. Hoe vonden de lezers het?

Nou, verschillende lezers hebben mij verteld dat ze de puzzels leuk vonden om te lezen. Het aantal lezers dat ook daadwerkelijk aan het puzzelen is geslagen is echter gering. (Dat fenomeen kennen we ook van kookrubrieken.) Nu is het best wel wat werk om een leuke puzzel te verzinnen, en ja, ik heb ze echt niet ergens op voorraad in een boekje. Daarom wil ik mijn bijdrage aan de On Track in een andere vorm voortzetten. Als de lezers vooral het lezen leuk vinden, dan schrijf ik voortaan iets om te lezen. In de volgende nummers van On Track hoop ik regelmatig met een stukje te komen onder titel “Qua Lean Gezien” .

Succes met deze allerlaatste Lean Puzzel.

Welke laadbak is van een Black Belt? (En waarom?)
   

Het goede antwoord is beide. De linker is van Micha, de rechter is van Jan. En waarom? Omdat ***** op het laatste moment terugkrabbelde om op de ATB de Amerongse berg te bedwingen. Anders waren er drie geweest.

 

 Uit: CPR On track 14, 21-02-2012.