Dit is een overzicht van alle mij bekende 17e­ en 18e­eeuwse edities, met hun nummer in mijn analytische bibliografie. De titelbeschrijvingen hier dienen uitsluitend om de edities snel te kunnen opzoeken. De aanwijzingen die achter sommige titels staan, hebben tot doel snel edities van elkaar te kunnen onderscheiden, wanneer dit niet direct met informatie uit de titelbeschrijving lukt. Dit zijn echter slechts indicaties: men moet altijd controleren aan de hand van mijn uitgebreide beschrijving om zeker te zijn. U vindt ze door op de hyperlink bij de beknopte beschrijving te klikken.