Zoals enkelen van jullie hebben gezien, had ik op verzoek van Jan B. een kolom 'tijd per kilogram' in de uitslag van het recente clubkampioenschap op de baan opgenomen. Jan B. merkte namelijk onder de douche op dat hij misschien niet zo geweldig snel had gelopen, maar dat er, als je zijn gewicht als correctiefactor toe zou passen, een veel beter beeld zou ontstaan. Hij zei 93 kilo te wegen, hetgeen in onze groep zeker boven modaal is.
Ik wilde hem dat plezier graag doen. Nu ken ik van geen van onze andere trainingsgenoten het gewicht en heb dus uitsluitend mijzelf als referentiemateriaal aan kunnen bieden. Ik woog de ochtend van de wedstrijd 82,5 kg. Als je nu de tijd per kilogram neemt, heeft Jan B. slechts 9,2 sec/kg nodig gehad om de 3 kilometer te voltooien, terwijl ikzelf (Jan H.) er maar liefst 9,7 sec/kg over deed. Jan B. lijkt dus gelijk te hebben. ..... Of niet?
Tijdens het duurloopje van vanmiddag begon ik te twijfelen. Is tijd per kilogram wel een goede maat? Als al dat extra gewicht uit spieren bestaat, is de zwaardere persoon helemaal niet in het nadeel. Bij Jan B. speelt dat natuurlijk niet.
Ik was niet de enige die twijfelde. Dezelfde avond kwam er commentaar van Els J. binnen: "Volgens mij klopt het niet om naar gewicht te kijken; anders had ik ook gewonnen. Gewoon gaan lijnen, ga ik ook weer eens proberen."
Als je naar de uitslag kijkt, zie je dat het verschil tussen de vierde plaats van Els en de derde plaats van Annie slechts 0,7 seconden bedraagt. Volgens de redenering van Jan B. zou Els beter gelopen hebben dan Annie als zij 0,083% zwaarder is. Nu is Annie behoorlijk slank. Stel Annie weegt 60 kg en Els is minimaal 50 gram zwaarder, dan zou Els 'beter' gelopen hebben dan Annie. Het zou heel goed kunnen dat Els op deze manier de overwinning op kan eisen.
Maar dit is natuurlijk baarlijke nonsens. Tijdens mijn duurloop schoot mij weer te binnen wat Newton ons geleerd heeft. De energie die nodig is om een lichaam te laten bewegen hangt samen met het kwadraat van de snelheid en slechts lineair met de massa: Energie= ½* m*v2. De snelheid telt dus veel zwaarder.

  Massa
(kg)
Snelheid
(meters/seconden)
Energie
(Joule)
Jan B. 93,0 3,52 575,1
Jan H. 82,5 3,76 582,7


Als we het zo bekijken, heeft Jan B. dus helemaal niet beter gelopen dan ik. Ik heb 7,6 Joule meer energie geleverd.
Voor Els ligt dit natuurlijk anders. Tussen haar en Annie was het snelheidsverschil zo gering, dat zij slechts 0,16% zwaarder hoeft te zijn dan Annie (zeg 95 gram) om meer energie geleverd te hebben. Bij de volgende training zal ik een weegschaal meenemen. Als Annie dan ook haar medaille meeneemt, dan kunnen we de zaken meteen rechtzetten.

P.S.
Evert heeft tijdens de clubkampioenschappen erg goed gelopen. Volgens hem kwam dit mede doordat hij flink was afgevallen. Hij loopt (wandelt) de laatste tijd een marathon per dag voor zijn werk. Ik denk dat we hem moeten waarschuwen dat hij, wanneer hij 25% afvalt, toch minstens 5% harder moet lopen om niet in onze achting te dalen


Reactie van Evert, 25-9-06

Leuk dat je mij als voorbeeld noemt in je weblog. Het is toch vrij logisch dat je makkelijker loop als je lichter bent. Toch heb ik gegevens waaruit blijkt dat de redenatie van Jan B. niet kan kloppen. Ik kan namelijk goed vergelijken met 2 jaar geleden.

2004: clubkampioenschappen 18 september 3 km Gewicht toen: 106 kg
Tijd: 14 min 24
Tijd per kg dus 8.15 seconden

2006 clubkampioenschappen 23 september 3 km Gewicht nu: 92 kg
Tijd: 12 min 59
Tijd per kg dus 8.47 seconden

Volgens de redenatie van Jan B. zou ik dus in 2004 beter gelopen hebben. Dit is echter complete nonsens. In september 2004 was ik maar net herstelt van een trombose in maart. Mijn conditie was bijna nul, en ik liep toen net in de A groep van Annet Verhoeven. Hoezo dan beter lopen? Ik ben nu veel gezonder en fitter. Ik verwacht dan ook nog wel enige PR's te gaan lopen de komende winter..
In je weblog noemt jij de natuurkundige regel van E=0.5*mv2 Dit is voor hardlopers helaas niet van toepassing. De energie is volgens die wet nodig om een voorwerp met een massa van m te versnellen tot een snelheid v. Aangezien wij hardlopers de meeste tijd een constante snelheid hebben, gaat die gedachte dus niet op lijkt mij. Ik ben toch wel geïnteresseerd geraakt in dit onderwerp, en ik zal nog wel wat verder zoeken naar relevante informatie. (internet, runnersworld)


Reactie van Els, 25-9-06

Hoi Jan, bedankt [...]. Ik heb weer eens heerlijk gelachen!


Reactie van Christiaan, 29-9-06

Toevallig kwam ik zojuist via de website van de Dam-tot-Dam loop op de site van Runnersworld. Het blijkt dat we niet de enige zijn die de onderlinge prestaties willen vergelijken.
Na enige discussie op de C1-site denk ik dat we moeten concluderen dat de redenatie van "snelheid per kg" niet geheel correct is. Sterker nog, daarbij is ook de leeftijdsfactor en geslacht buiten beschouwing gelaten, die toch van wezenlijk belang voor de prestatie zijn. Nu is er een Amerikaan geweest die hier onderzoek naar heeft gedaan en een formule heeft ontwikkeld waarbij de tijd op een bepaalde afstand en onder bepaalde omstandigheden (lees: leeftijd en gewicht) wordt teruggerekend tot één uitgangspunt, namelijk 25 jaar en een 'standaard' gewicht. Op deze manier is het mogelijk een objectief vergelijk te maken!
Het verhaal is te vinden via bijgaande link:http://www.runnersweb.nl/runnersweb/show/id=63746. De calculator is direct te openen via: http://academic.udayton.edu/PaulVanderburgh/weight_age_grading_calculator.htm. Let op dat het gewicht in ponden moet worden ingevuld, dus gewicht in kg gedeeld door 0.454.
Onder de calculator is ook een presentatie te vinden met een min of meer wetenschappelijk onderbouwing.